Erkenning

Onze dierenartsen zijn Erkend Paardendierenarts, Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden (EKDP) en aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister voor Dierenartsen (CKRD), hierover vindt u meer in formatie op de website van de stichting paard.

Erkend Paardendierenarts
Een Erkend Paardendierenarts is een dierenarts die voornamelijk paarden behandeld. Hij/zij volgt permanente bijscholing op het gebied van paarden en blijft op deze manier goed op de hoogte van de laatste veterinaire ontwikkelingen.

Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden (EKDP)
Als een Erkend Paardendierenarts zich toelegt op het keuren van paarden kan hij/zij na het behalen van een toets ingeschreven worden in het register van Erkende Keuringsdierenartsen voor Paarden (EKDP). Naast voldoende ervaring op te hebben gedaan in het keuren van paarden moet de dierenarts aan kunnen tonen dat hij/zij drie jaar lang voor de toetsingsdatum keuringen heeft uitgevoerd volgens protocol. Dan kan de dierenarts een toets afleggen. Hiervoor heeft hij/zij minimaal 20 volledige klinische en röntgenologische keuringen per jaar nodig om te laten zien aan de toetsingscommissie ter beoordeling. Naast de benodigde kennis en ervaring moet een Erkende Keuringsdierenarts ook in het bezit zijn van de goede apparatuur en faciliteiten. Na het behalen van de toets dient men elke drie jaar de toets te herhalen. Dit is een maatregel om ervoor te zorgen dat de geleverde diensten van een hoge kwaliteit blijven. Een Erkende Keuringsdierenarts kan u dus een goed inzicht geven over de gezondheid van het paard. Dit biedt natuurlijk geen garanties voor de toekomst, maar het biedt wel een zeer goede momentopname. In Nederland zijn ongeveer 40 dierenartsen Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden, zie hier het register.

Waarom een Erkende Keuringsdierenarts
Wanneer men een paard laat keuren door een erkende keuringsdierenarts zijn hier verschillende voordelen aan verbonden, zoals:

- Een Erkend Keuringsdierenarts wordt periodiek door een onafhankelijke instantie getoetst.
- Een Erkend Keuringsdierenarts beschikt over ruime ervaring en aantoonbare kennis op het gebied van het keuren van paarden.
- Een Erkend Keuringsdierenarts is goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen aangaande het keuren van paarden en volgt hiervoor ook verplichte na- en bijscholing.
- Wanneer een Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden -EKDP- een paard keurt kan het betreffende paard op basis van de keuringsbevindingen mogelijk direct worden toegelaten tot een verzekering. Dit uiteraard altijd ter beoordeling van de acceptatieafdeling van de betreffende verzekeraar.
- Indien een niet erkend dierenarts de keuring uitvoert, zal de verzekering het keuringsrapport en de röntgenfoto’s altijd nader laten bekijken door de eigen verzekeringsdierenarts. Dit levert vaak vertraging op in het acceptatietraject en kan eventueel tot onvoorziene wendingen leiden.
- De zekerheid dat de Erkende keuringsdierenarts werkt met kwalitatief goede apparatuur, dit is namelijk een van de vereisten om opgenomen te worden in het EKDP-register (kies "Erkend Keuringsdierenarts" bij "register").
- Enkel Erkende keuringsdierenartsen zijn bevoegd om keuringen uit te voeren voor toelating tot de hengstenkeuring van o.a. KWPN, FPS, NRPS en IJslanders.

De toetsingsprocedure is een initiatief van het Cluster Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), voorheen Groep Geneeskunde van het Paard (GGP), zie ook de website van de Stichting Paard.