KWPN-nakomelingenonderzoek

Osteochondroses (OC) Dissecans (OCD) is een ontwikkelingsstoornis van het gewricht van het paard. Bij OC ontstaat er een vormverandering in het gewricht, welke bij OCD zelfs gepaard gaat met losse fragmenten. Deze fragmenten kunnen het gewricht irriteren, waardoor deze beschadigd raakt. Dit uit zich in eerste instantie meestal met een opgezet gewricht, maar soms kan het paard hier ook kreupel aan worden.

OC(D) is deels genetisch bepaald (erfelijk) en deels bepaald door omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren zijn o.a. voeding (dit begint al tijdens het laatste derde van de dracht), beweging en groeisnelheid.
Om het voorkomen van OC(D) in de paardenpopulatie te verminderen is het KWPN in 1987 begonnen met het röntgenologisch onderzoek van de goedgekeurde hengsten. Destijds werden alleen de spronggewrichten beoordeeld. Vanaf 2003 worden ook de knieën meegenomen in de beoordeling op OC(D). Deze selectie leidde tot resultaat, maar nog niet naar het vooraf gewenste resultaat. Dit kwam omdat er een aantal hengsten zijn, die zelf geen OC(D) hebben, maar dit wel vererven, de zogenaamde vals negatieven.

In 2005 en 2006 heeft het KWPN 800 jaarlingen onderzocht op OC(D) van 32 verschillende hengsten. Hieruit bleek dat 25% erfelijk bepaald is en voor 75% de omgevingsfactoren een rol spelen. Ook bleek, dat het nakomelingonderzoek een duidelijk toegevoegde waarde had en er een aantoonbaar verschil is tussen de verschillende hengsten.

In 2009 is het KWPN daarom begonnen om van elke (vanaf 2007) nieuw goedgekeurde hengst 20 nakomelingen steekproefsgewijs te selecteren en röntgenologisch te onderzoeken. Aan de hand hiervan is een nieuwe fokwaarde toegevoegd, die aanduidt of een hengst een hoger of lager risico heeft op het vererven van OC(D), zoals er ook de fokwaarden zijn voor stand en conformatie, vermogen, etc.

Er worden door het KWPN vanaf 2016 nog beperkt eigenaren uitgenodigd om hun jaarling te laten röntgenen in het kader van het OC-onderzoek.

Voor jaarlingen OC-onderzoek kijkt u hier.